Historie

Historie De Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten is in 1979 opgericht met het doel het bevorderen van investeringen in alle bedrijfstakken, met uitzondering van de handel. Zij heeft als taakopdracht meegekregen dit doel te bereiken door het onder bepaalde voorwaarden verstrekken van garanties ten behoeve van kredietinstellingen voor de door deze instellingen verleende bedrijfskredieten. Na een […]

Lees verder


Beleidsuitgangspunten

Het Garantiefonds is, met uitsluiting van de handelssector, bedoeld voor het Midden- en kleinbedrijf en voor startende ondernemingen die geen krediet, althans geen financiering kunnen krijgen van financieringsinstellingen daar zij niet over voldoende onderpand beschikken dan wel geen dekking kunnen aanbieden. Leer meer over het beleid in het beleidsdocument. Download het beleidsdocument hier: Memorandum Beleid

Lees verder


Oprichting en historie

Oprichting De Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskrediten, is opgericht op d.d. 11 Juli 2014 conform de statuten. Na goedkeuring van de statuten zijn deze gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname d.d. vrijdag 22 augustus 2014 No. 67. De Beheerder is belast met de uitvoering van het beleid van het Bestuur en voert het beheer […]

Lees verder