Missie

Ondersteunen van de nationale economische ontwikkeling door creatie van faciliteiten ten behoeve van de financiering van het Midden -en kleinbedrijf met het oog op verruiming van de economische bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het terugdringen van armoede.