2. Aandachtspunten btw

De ervaring leert dat in landen waar een btw wordt ingevoerd de neiging groot zal zijn om van de grondbeginselen van de btw af te wijken en op deelterreinen aanpassingen door te voeren. Hoewel deze behoefte groot en begrijpelijk zal zijn, schuilt er een groot gevaar in.

Iedere afwijking van de grondbeginselen zorgt voor een toenemende complexiteit door afbakeningsvraagstukken, waardoor implementatie- en uitvoeringsproblemen ontstaan, hetgeen weer leidt tot verzwaring van de naleving en controle, en leidt tot een toename van geschillen.

Door de vele afwijkingen (vrijstellingen, tarieven, aftrekrechtbeperkingen, administratieve middelen, etc.) is het btw-stelsel van de Europese Unie inmiddels verworden tot een gecompliceerde heffing. Terwijl het ook anders had gekund.

Op deze plaats willen wij een aantal punten onder de aandacht brengen waar weloverwogen beslissingen over genomen moeten worden om de invoering van een btw in Suriname tot een succes te kunnen maken. De hiernavolgende punten zijn er slechts een paar van velen.

  1. Alleen vrijstellingen voor gezondheidszorg en onderwijs
  2. Geen vrijstellingen voor onroerend goed transacties
  3. Geen aftrekrecht beperkingen
  4. Eén tarief
  5. Een goede factuur kan de bron van het succes zijn van de btw
  6. Een rechtelijke instantie
  7. Automatisering

Comments are closed.